Ekologiya

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrası 2004-cü il 25 may tarixdə yaradılmışdır.

Kafedranın strukturu: 13 nəfər professor-müəllim heyyəti, bunlardan 2 nəfəri doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmək üçün sənədlərini Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim etmişlər, digər 4 nəfəri elmlər namizədidir, 6 nəfəri dissertantdır.

Texniki-işçi personalı: 7 nəfərdən 3 nəfəri baş laborant, 1 nəfər laboratoriya müdiri, 3 nəfər laborant. Bunlardan 2 nəfəri dissertantdır.

Z.Ə. Ələkbərova- mövzu: “Gəncə-Qazax bölgəsində istixana şəraitində xiyar və pamidor bitkisinin mineral qidalanma xüsusiyyətləri. Məhsuldarlığı və keyfiyyəti”, -prof.k/t e.d. Füzuli Həmidoğlu Axundov.

T.H. İsgəndərova-Mövzu: “Gəncə şəhəri və onun ətrafınınekoloji şəraitinə davamlı ağac və kol bitkilərinin seçilməsi və introdusiyası – b.e.d.” V.S.Quliyev.

N.V. Nəsirova “Azərbaycanın buğdayıot(Acdilops L) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri” rəhbər-b.e.n.dosent. Hümbətov Zaur İsrafil oğlu

S.F. Cəfərova “Şirvan zonasının torpaq, ekoloji xüsusiyyətlərinin və qida rejiminin pambıq bitkisinin lif çıxımına və onun keyfiyyətinə təsiri” – k.t.e.d. MU-M.P. Babayev.

N.N. İsmayılzadə. Mövzu: -“ Gəncə – Qazax bölgəsində xiyar-pamidor bitkilərində ekoloji saf məhsul almaq üçün gübrə növlərinin qida balansı əsasında optimallaşdırılması”- k.t.e.d.-prof.F.H.Axundov

F.N. Qasımova. Mövzu: – “Kartof bitkisi altında qida elementlərinin balansı, ekoloji saf məhsulların alınması”.- akademik M.İ.Cəfərov

Q.Q. Qasımova – “Kəçocik baldırqan və kölgəlik xımı növlərinin kumarın törəmələrinin xemotaksonomik və tibbi əhəmiyyəti”.-rəhbər – əməkdar elm xadimi –k. e.d. S.V. Sərkərov.

Kafedranın 2008-2009-cu tədris ilində 5550 saat dərs yükü olmuşdur.

Kafedranın elmi tədqiqat işləri iki istiqamətdə aparılır: Problem Azərbaycanın Qərb bölgəsinin ekoloji problemləri: Mövzu 1; Müxtəlif ekoloji Şəraitdə qida maddələrinin bitkilərin məhsuldarlığına təsiri. Mövzu 2; Gəncə və onun ətrafının müasir ekoloji şəraitinə davamcı ağac və kol bitkilərinin seçilməsi.

Kafedranın müəllimlərinin metodiki işləri 2004-2006-cı tədris ilində kafedranın müəllimləri tərəfindən (dos. S.Z. Əhmədova, dos. C.S. Allahverdiyev, dos.H.Ə.Aslanov, dos. V.İ. Rəhimov) 6 proqram və 1 kitab yazılmışdır. 2008-ci ildə dos. S. Əhmədova tərəfindən “Ekoloj toksikologiyanın əsasları” adlı dərslik və proqram yazılmışdır

Kafedrada 7dissertant və 2 doktorant çalışır (1. Z.Ə. Ələkbərova- mövzu: “Gəncə-Qazax bölgəsində istixana şəraitində xiyar və pamidor bitkisinin mineral qidalanma xüsusiyyətləri. Məhsuldarlığı və keyfiyyəti”, -prof.k/t e.d. Füzuli Həmidoğlu Axundov.

2. T.H. İsgəndərova-Mövzu: “Gəncə şəhəri və onun ətrafınınekoloji şəraitinə davamlı ağac və kol bitkilərinin seçilməsi və introdusiyası – b.e.d.” V.S.Quliyev.

3. N.V. Nəsirova “Azərbaycanın buğdayıot(Acdilops L) növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri” rəhbər-b.e.n.dosent. Hümbətov Zaur İsrafil oğlu

4. S.F. Cəfərova “Şirvan zonasının torpaq, ekoloji xüsusiyyətlərinin və qida rejiminin pambıq bitkisinin lif çıxımına və onun keyfiyyətinə təsiri” – k.t.e.d. MU-M.P. Babayev.

5. N.N. İsmayılzadə. Mövzu: -“ Gəncə – Qazax bölgəsində xiyar-pamidor bitkilərindən ekoloji saf məhsul almaq üçün gübrə növlərinin qida balansı əsasında optimallaşdırılması”- k.t.e.d.-prof.F.H.Axundov

6. F.N. Qasımova. Mövzu: – “Kartof bitkisi altında qida elementlərinin balansı, ekoloji saf məhsulların alınması”.- akademik M.İ.Cəfərov

Q.O. Qasımova – “Kəçocik baldırqan və kölgəlik xımı növlərinin kumarın törəmələrinin xemotaksonomik və tibbi əhəmiyyəti”.-rəhbər – əməkdar elm xadimi –k. e.d. S.V. Sərkərov.)

Kafedra müdiri S.Z.Əhmədova 1960-cı ildə ziyalı ailəsində anadan olub. 1981-ci ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutun kimya-biologiya fakültəsinin kimya ixtisasını bitirib. 2 il orta məktəbdə kimya fənnini tədris edib. 1983-cü ildən bu günə qədər Ali məktəbdə işləyir. 1985-ci ildə k. т. е. н. adina layiq görülmüşdür. 2004-cü ildən Ekilogiya və təbiəti mühafizə kafedrasının müdir vəzifəsində çalışır. Nyu-York Beynəlxalq Akademiyasının Botaniklər Cəmiyyətinin, Azərbaycan Respublikasının Botaniklər Cəmiyyətinin üzvüdür. “Ceyrançöl-Acınohur qış otlaqlarının bio.ekoloji və aqrofitosenoloji xüsusiyyətlərini” öyrənir. Hal-hazırda doktorluq dissertasiyasının sənədlərin müdafiə üçün Ali Attestasiya komissiyasına təqdim edilmişdir. Qırxdan artıq məqalənin, monoqrafiyanın dərs vəsaitinin, proqramın müəllifidir.

Kafedra müdirinin müavini,Baş müəllim Ələkbərova Zabitə Əvəz qızı. 2000-ci ildən GDU-də müəlimə, 2003-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır. Dissertantdır, 6 məqalə müəllifidir.

Kafedranın ştat tərkibi aşağıdakı kimidir.1 kafedra müdiri, 6 dosent, 1 baş müəllim, 5 dissertant, 2 doktorant,1 aspirant. əsərlərin siyahisi və elektron versiyası əlavə olunur.

hər il may ayında kafedrada müəllim və ixtisasçı tələbələrin elmi seminarları keçirilir.

Kafedrada dərslik, dərs vəsaiti, tədris metodiki ədəbiyyatın müzakirəsi və rəy verilməsi

(Ekoloji toksikologiyanın əsasları), dərslik və proqram (Ekoloji toksikologiyanın əsasları) müzakirə olunmuşdur. Hər ikisinə kənardan və daxildən rəy alınmışdır. Kafedraya hər il Bakı şəhərindən rəyin verilməsinə avtoreferatlar göndərilir və müsbət rəylər verilir.

Kafedranın ölkənin və xarici ölkələrin universitetləri ilə əməkdaşlıq və əlaqəsi.

Ölkənin Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq Universitet və AKTA-nın ekalogiya kafedraları ilə sıx əlaqədədir. Respublika üzrə qabaqcıl universitetlərdən biri olan BDU-ti ilə daima sıx əlaqədə olaraq; onlarla tədris planlarını və fərdi iş planlarının tərtibində ədəbiyyatların qarşılıqlı mütaliəsində, bəzi təcrübəli müəllimlərin dərsini dinləyirik.

Litva şəhərinin Universitetindən Ekologiya ixtisası üçün tədris planı gətirilmişdir. Bu tədris planından bizim üçün yararlı bəzi fənlərdən istifadə etmişik. Kafedranın müəllimləri ixtisasçı tələbələrlə daima sıx əlaqədə olaraq, onları elmə cəlb edirlər. Hər il elmə böyük həvəsi olan tələbələr müəllimlərimizin rəhbərliyi ilə elmi-tədqiqat işi aparacaq, elmi konfranslarda çıxış edib və konfrans toplularında məqalələr çapdan çıxmışdır. Hər bir müəllimin fərdi olaraq tələbələrlə elmi-tədqiqat işinin aparılması 1-ci kursdan başlayır və tələbə universiteti bitirənə qədər davam edir:

dos.S.Əhmədovanın rəhbərliyi altında Ekologiya ixtisasının II kurs tələbəsi “Texnogen çirklənməsinin fitosenozlara təsiri” mövzu altında tələbə 1-ci dərəcəli diploma layiq görülmüşdür.

Aslanov Həsənəli Əsəd oğlu: 1960-cı il tarixdə anadan olub. 1981-ci ildə AKTA-nın aqranomluq fakültəsini bitirmiş, 1993-cü ildə k.t.e.n. adına layiq görülmüş, 1996-cı ildə dosent diplomu almış. Hal-hazırda doktorluq işinin müdafiə edib. 70-ə yaxın məqalənin müəllifidir.

B/m Ələkbərova Zabitə Əvəz qızı-1966 Bakı Pedaqoji Universiteti (Tusi adına) Coğrafiya-biologiya ixtisasını 1990-cı ildə bitirib. 5 məqalə müəllifidir, dissertantdır. Ailəlidir 2 övladı var. 2002-ci ildən Aliməktəbdə işləyir.

Allahverdiyev Cavanşir Sadıx oğlu 1940-ci ildə anadan olmuş, 1968-cı ildə AKTA-nın meyvə-tərəvəz ixtisasını bitirmiş, 1975-ci ildə Biologiya elmlər namizədi adına layiq görülüb. 55-dən artıq məqalə müəllifidir.

Hacıyeva Zərinə-1944 ildə anadan olub. 1967-ci ildə Azərbaycan KTİ-nın meyvə-tərəvəzlik fakültəsinin ipəkçilik şöbəsinin 1981-ci ildə k.t.e.n.adına layiq görülmüşdür. 1990-cı ildə dossent diplomu alıb. Umumi elmi-pedaqoji stajı – 40 il. 50-yə yaxın məqalə müəllifidir. 2 ədəd müəlliflik şəhadətnaməsi alıb.

Rəhimov Vaqif İnqilab oğlu- 1957-ci ildə anadan olub. AKTİ-nin aqrokimya və torpaq. fak.1980-ci ildə bitirib. 1984-cü ildə bitki fiziologiyası üzrə aspiranturanı bitirib. 1990-ci ildə Moskva şəhərində namizədlik disertasiyası adını almış. 50 – yə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. 3 proqram və 3 dərslik müəllifidir.

 • ADMİN:DƏRYA HƏKİMZADƏ
 • Reklamlar

  FİKRİNİ PAYLAŞ

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  w

  Connecting to %s