GDU HAQQINDA

19.12.2011 TARİXİNDƏ “GDUİQTİSADİYYAT.COM” SAYTINI ÜST SƏTİRDƏ “GDU HAQQINDA”ADLI YENİ PANEL ƏLAVƏ EDİLDİ.
ACILAN SƏHİFƏNİN ÜST SƏTRİNDƏ UNİVERSİTETİN NİŞANI,BAŞ KORPUS VƏ 2-Cİ KORPUSUNDAN İBARƏT BİR ŞƏKİL GÖRÜNÜR.
BU ŞƏKLİN ALT HİSSƏSİNDƏ İSƏ FƏRQLI BAŞLIQLARLA OLAN MƏLUMATLAR YERLƏŞDİRİLMİŞDİR.BU MƏLUMATLARIN ÜMUMİ MƏZMUNU GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏQRLİ ŞƏKİLDƏ TƏQDİMATINA AİDDİR.

  • BÖLMƏYƏ BURADAN DAXİL OLUN
  • https://gduiqtisadiyyat.wordpress.com/gdu-haqqinda

    Reklamlar
    By gduiqtisadiyyat